• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Thuiskopieheffing

Thuiskopieheffing (benoemd als bijkomende kosten op de eindafrekening)

 

Wij rekenen de thuiskopieheffing los van het product. Deze kosten komen bij de totaal rekening van het product (€ 2,70 voor een nieuw product en € 1,62 voor een refurbished product.)

 

Totstandkoming Thuiskopieregeling
De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen, waarin betalingsplichtigen en rechthebbenden zitting hebben) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de Thuiskopietarieven en een besluit te nemen ten aanzien van de door SONT geadviseerde tarieven en voorwerpen. Ook in 2020 hebben er onderhandelingen plaats gevonden en is een besluit genomen over nieuwe thuiskopie tarieven en voorwerpen. Dit betekent dat u als consument ook na 1 januari 2021 nog steeds op alle daarvoor beschikbare apparaten mag kopiëren voor eigen gebruik. Bij de aankoop van de apparaten waarmee en waarnaar u kopieert, betaalt u dan een vergoeding.

Marktonderzoek 
Stichting de Thuiskopie laat voortdurend marktonderzoek uitvoeren. Daarin komt tot uiting hoeveel de consument kopieert, welke voorwerpen daarvoor gebruikt worden en waar de content (het gekopieerde materiaal) vandaan komt. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de beslissingen van de SONT hoe hoog de vergoedingen moeten zijn en hoe de thuiskopievergoedingen verdeeld moeten worden over de verschillende groepen rechthebbenden.

De tarieven 2021 - 2023

Per 1 januari 2021 zijn vernieuwde Thuiskopie tarieven van kracht. Het besluit van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) is in de Staatscourant gepubliceerd en hier te vinden. Een aantal tarieven is gewijzigd en er is voor refurbished voorwerpen een lager tarief bepaald. 

 

PC / Laptop / notebook / server / mediacenter                                                          € 2,70

 

Refurbished

Voor het eerst is refurbished nu apart in de tarieventabel opgenomen. Hierbij staat een gebruikt apparaat aan de basis. Dit apparaat wordt dusdanig aangepast, vernieuwd, gecontroleerd en/of heropgebouwd dat het aan een nieuwe consument kan worden verkocht. Daar waar een refurbished voorwerp door een professionele wederverkoper aan of ten behoeve van een nieuwe eindgebruiker wordt verkocht, is thuiskopievergoeding verschuldigd. Voor de apparaten die  refurbished verkocht worden geldt met ingang van 1 januari 2021 een tarief dat met 40% verlaagd is ten opzichte van het reguliere tarief. 

 

Tarieven refurbished voorwerpen, hiervoor geldt een verlaging van 40% t.o.v. het reguliere tarief

Voorwerp

Refurbished Tarief 2021-2023

PC / Laptop / notebook / server / mediacenter

€ 1,62

Tablet

€ 1,32

Smartphone

€ 4,38

Portable audio- / videospeler

€ 1,26

Settopbox met harde schijf / HDD-recorder

€ 2,28

E-reader

€ 0,66

Wearables met opslagmogelijkheid

€ 0,36

*usb sticks worden niet refurbished verkocht

USB

Voor USB sticks zal vanaf 2021 een verschil in tarief worden gerekend. Dit verschil wordt bepaald door de grootte van de opslagcapaciteit. Voor USB’s met een opslagcapaciteit van 256 GB of hoger geldt een hoger tarief dan voor USB’s met een lagere opslagcapaciteit dan 256 GB. 

Bovenstaande tarieven gelden tot 1 januari 2024. Bekijk hier de factsheet voor een volledig overzicht van tarieven en voorwerpen per 1 januari 2021.